Andullationsbädden DEMO AV ANDULLATIONSBÄDDEN

Kostnadsfri Demonstration av Andullationsbädden utan köpkrav.
Denna tjänst utförs på kliniken, hemma hos dig eller på din Arbetsplats.


Andullationsbädden är en godkänd Medicinsk Teknisk Produkt Andullationsmassage kombinerar vibrationer med infraröd värme...dessa tillsammans befrämjar cirkulation av blod och lymfa samt påverkar energin i våra celler positivt. Systemet är uppbyggt på att anv olika vibrationsfrekvenser dessa påverkar i sin tur olika organ och vävnader i kroppen på ett väldigt fördelaktigt sätt... det finns 20 olika program att välja på, så att du uppnår optimal effekt av det som är ditt problem.


På Andullations bädden ligger du väldigt bekvämt( med kläder på) och eftersom bädden arbetar med vibrationer i kombination med värme skapas det inget obehagligt eller hårt tryck mot kroppen. Detta innebär att denna behandling även riktar sig mot personer med väldigt svår smärtproblematik, då positiva signaler går fortare till hjärnan än negativa så överbygger den även befintliga smärtsignaler med direkt smärtlindring som följd. Andullationsmassage ger avslappning (du hamnar automatiskt i ditt lugna nervsystem det parasympatiska) samtidigt som det sätter igång många gynnsamma processer i både muskler och inre organ.